ขอต้อนรับทุกท่านสู่ BLOG ที่นำเสนอมุมมองที่เราตั้งใจให้ท่านเห็น ในสิ่งที่บางท่านไม่มีโอกาสได้เห็น เราตั้งใจเผยแพร่สาธารณะ หากเนื้อหา รูปภาพ และอื่นๆที่เป็นข้อจำกัด ทางเรามิได้มีเจตนาล่วงเกินและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดกโลกเมืองแห่งโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และความศรัทธา
#‎วัดพนัญเชิงวรวิหาร‬ @พระนครศรีอยธยา

‪#‎วัดไชยวัฒนาราม‬ พระอารามหลวงคู่อยุธยา#‎วัดท่าการ้อง‬

‪#‎วัดกษัตราธิราชวรวิหาร‬


‪#‎พระเจดีย์ศรีสุริโยทัยวัดสวนสบสวรรค์‬

#‎วัดนักบุญยอแซฟ‬ โบสถ์ที่สวยที่สุดหลังหนึ่งในอยุธยา

#‎วัดใหญ่ชัยมงคล‬ เจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา

‪#‎วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร‬ วัดแห่งพระปฐมบรมราชชนกราชวงศ์จักรี‪#‎ป้อมเพชร‬ ประตูสู่กรุงศรีอยุธยา

‪#‎วัดมหาธาตุ‬ หนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร

‪#‎บึงพระราม‬ สวนสาธารณะพระราม หรือบึงพระราม บนเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 274 ไร่ ด้านในเป็นที่ตั้งของวัดโบราณ 5 วัด (รวมทั้งวัดพระราม) ซึ่งเหลือเพียงซากปรักหักพัง


#‎วัดราชบูรณะ‬ โด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่ยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาฝนังสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในกรุได้ด้วย


‪#‎วิหารพระมงคลบพิตร‬ วิหารหน้าพระราชวังโบราณ
‪#‎วัดพระศรีสรรเพชญ์‬ วัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร‪#‎วัดโลกยสุธาราม‬ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดของพระนครศรีอยุธยา
‪#‎วัดศาลาปูนวรวิหาร‬ เป็นที่สถิตของพระราชาคณะชั้นสมเด็จ
คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( พุก ) ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะเพียงรูปเดียวที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขตหัวเมืองชั้นนอก#‎วัดภูเขาทอง‬ มหาเจดีย์รำลึกแห่งการเสียกรุงศรีฯ
‪#‎วัดพุทไธศวรรย์‬ เวียงที่ประทับแห่งแรกของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา#‎จุดบรรจบแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้าย‬เมืองมรดกโลกอยุธยา